• ചെട്ടിക്കാട് വി.അന്തോണീസിന്റെ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രം

Former Officials

ചെട്ടിക്കട് ഇടവകയിൽ സേവനം ചെയ്ത വികാരിമാരും, സഹവികാരിമാരും

മുൻ വികാരിമാർ

1955 റവ.ഫാ. മൈക്കിൾ പനക്കൽ
1957 റവ.ഫാ. റാഫേൽ വടശ്ശേരി
1959 റവ.ഫാ. ജോസഫ് മനയ്ക്കൽ
1961 റവ.ഫാ. റിബെല്ലോ
1963 റവ.ഫാ. ജോസഫ് ഓലപ്പുറത്ത്
1964 റവ.ഫാ. ഡേവിഡ് വടശ്ശേരി
1966 റവ.ഫാ. വർഗ്ഗീസ് വളവന്തറ
1968 വെരി.റവ.മോൺ. അബ്രോസ് അറയ്ക്കൽ
1971 വെരി.റവ.മോൺ. ക്ലീറ്റസ് പറമ്പിലോത്ത്
1972 റവ.ഫാ. ഡോമനിക് ചിറയത്ത്
1997 റവ.ഫാ. പോൾ മനയ്ക്കൽ
2002 റവ.ഫാ. ജോസഫ് തട്ടകത്ത്
2003 റവ.ഫാ. ജോസഫ് കുന്നത്തൂർ
2008 റവ.ഫാ. ജോയ് സ്രാമ്പിക്കൽ
2011 റവ.ഫാ. ജോഷി മുട്ടിക്കൽ

സഹവികാരിമാർ

ഫാ. നിക്സൺ കാട്ടാശ്ശേരി
ഫാ. ജോഷി മുട്ടിക്കൽ
ഫാ. ജോൺസൺ റോച്ച
ഫാ. ജാക്സൺ കുരിയപറമ്പിൽ
ഫാ. ഹെൽജോ പുതിയവീട്ടിൽ
ഫാ. ആന്റണി ചില്ലിട്ടശ്ശേരി
ഫാ. ഫ്രാൻസൺ കുരിശിങ്കൽ
ഫാ. ആൻഡ്രൂസ് അറക്കൽ
ഫാ. ഷൈജൻ പനക്കൽ
ഫാ. ബിജു ആന്റണി കുരിശിങ്കൽ
ഫാ. ജോസ് കോട്ടപ്പുറം
ഫാ. ബിജു തേങ്ങാപുരയ്ക്കൽ
ഫാ. ആന്റസ് പുത്തൻവീട്ടിൽ
ഫാ. ക്ലിഫോഡ് പുളിയാങ്കുളം
ഫാ. ക്ലീറ്റസ് കോച്ചിക്കാട്ട്
ഫാ. ലിനു പുത്തൻചക്കാലക്കൽ
ഫാ. ജെയിംസ് അറക്കത്തറ
ഫാ. വിനു പടമാട്ടുമ്മൽ