വി.അന്തോണീസിന്റെ മരണ തിരുനാള്‍

2019 ജൂണ്‍ 18 ചൊവ്വ അന്തോണീസ് പുണ്യാളന്റെ മരണ തിരുനാളായി ആഘോഷിക്കുന്നു.